• Css Template Preview
 • Css Template Preview
Dokumenty

   Statut Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie 
 1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny
 2. Regulamin Realizacji Projektów Edukacyjnych 
 3. Procedury Organizowania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 4. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
 5. Regulamin Rady Pedagogicznej
 6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 7. Regulamin Rady Rodziców
 8. Regulamin Świetlicy i Stołówki
 9. Regulamin Organizowania Krajoznawstwa i Turystyki
 10. Regulamin Dyżurów Nauczycieli
 11. Regulamin Biblioteki
 12. Procedury postępowania
   


Prawa autorskie © 2012 Gimnazjum Miejskie w Głownie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych

Projektowanie stron internetowych
Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II
ul. Kościuszki 11/13
95-015 Głowno
tel/fax 42 719 12 86
e-mail sekretariat: gimglowno@o2.pl

REGON 472 237 890 NIP 733 12 48 683

Nr konta szkoły dla wpłat na Radę Rodziców (darowizny):
74 87870000 0000 1573 2000 0001