• Css Template Preview
  • Css Template Preview
OFERTA EDUKACYJNA 2016/2017

Klasa językowa - dodatkowa godzina języka angielskiego, język rosyjski lub niemiecki do wyboru, multimedialne laboratorium językowe

Klasa matematyczno-informatyczna  - dodatkowe godziny matematyki  i informatyki, nowoczesna pracownia komputerowa

Klasa biologiczno-geograficzna - zajęcia dodatkowe z biologii i geografii, dobrze wyposażona  ekopracownia

Klasa ogólna - realizująca ogólny profil kształcenia

Klasa sportowa - dodatkowe godziny wychowania fizycznego prowadzone przez instruktorów i trenerów. Dyscypliny sportowe do wyboru to: piłka nożna chłopców, koszykówka dziewcząt i chłopców, siatkówka dziewcząt i chłopców

PONADTO SZKOŁA PROPONUJE BOGATĄ OFERTĘ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB UCZNIÓW, W TYM:
 
- zajęcia przedmiotowe przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,
- zajęcia rozwijające zainteresowania,
- zajęcia uzupełniające braki w nauce,
- zajęcia w teatrze "Od początku",
- zajęcia dziennikarskie (redagowanie gazetki "Z życia szkoły"),
- zajęcia rozwijające aktywność fizyczną i promujące zdrowie,
- nauka dodatkowych języków obcych: j. francuski i j. hiszpański,
- atrakcyjne wyjazdy do teatru, kina i inne wycieczki szkolne,
- akcje charytatywne i wolontariat.


 
Prawa autorskie © 2012 Gimnazjum Miejskie w Głownie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych

Projektowanie stron internetowych
Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II
ul. Kościuszki 11/13
95-015 Głowno
tel/fax 42 719 12 86
e-mail sekretariat: gimglowno@o2.pl

REGON 472 237 890 NIP 733 12 48 683

Nr konta szkoły dla wpłat na Radę Rodziców (darowizny):
74 87870000 0000 1573 2000 0001