• Css Template Preview
 • Css Template Preview
Biblioteka

Biblioteka Szkolna Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II jest miejscem w którym: możesz wypożyczyć książki ze zbiorów bibliotecznych; skorzystać na miejscu do tego wyznaczonym ze zbiorów podręcznych; skorzystać z komputera odwiedzając strony internetowe; skorzystać z pomocy bibliotekarza:

Pani Grażyny Szekalskiej


Godziny pracy biblioteki:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

Księgozbiór podręczny obejmuje:

 • słowniki

 • encyklopedie

 • leksykony

 • przewodniki po regionie

 • atlasy encyklopedyczne świata

 • atlasy tematyczne: historia, malarstwo, kultura regionu

Księgozbiór biblioteki obejmuje:

 • lektury

 • podręczniki

 • książki popularno-naukowe

 • literaturę dla dzieci i młodzieży

 • beletrystykę

 • programy nauczania

 • przewodniki metodyczne dla nauczycieli

W szkolnej bibliotece znajduje się baza podręczników dla klasy pierwszej z: biologii, geografii, fizyki, chemii, języka polskiego mniej do matematyki i historii oraz ćwiczeń z geografii, biologii, fizyki do klasy pierwszej.

W zbiorach naszej biblioteki znajdują się również pozycje, które mogą wykorzystać wychowawcy na godzinach wychowawczych. Są to książki poświęcone problemom wychowawczym dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniu narkomanii, przemocy, tolerancji.

W bibliotece szkolnej dostępne są poradniki i podręczniki dla wychowawców i rodziców i uczniów, dotyczące wspomagania rozwoju i pracy z dziećmi, które dotknięte są różnymi rodzajami niepełnosprawności, na przykład wadą słuchu, wadą wzroku, niepełnosprawnością ruchową.

Poszerzana jest baza pomocy audiowizualnych. Jest to m.in. zbiór ponad 50 filmów dvd przekazanych przez Instytut Sztuki Filmowej „Filmoteka Szkolna";

W zbiorze płyt CD na uwagę zasługują: Elektroniczna encyklopedia PWN, Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów obcych, Testy gimnazjalne, Geografia, Chemia i Biologia - płyty do podręczników do I klasy gimnazjum, Polskie symbole narodowe i wojskowe, Prawie wszystko o patronie szkoły.

Od 2006 roku w szkolnej bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Biblioteka wyposażona jest w cztery stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne: skaner, kopiarkę i drukarkę

Biblioteka włącza się również w różne działania mające na celu edukację artystyczną, ekologiczną, a także jest miejscem gdzie uczniowie ćwiczą umiejętności z zakresu technologii informacyjnej, odnośnie obróbki tekstu, przygotowując różne wykresy, tabele, tworząc prace zaliczeniowe i projekty.

Zasady korzystania z komputerów określa ustalony regulamin. Z ICIM mogą również korzystać nauczyciele.

Prawa autorskie © 2012 Gimnazjum Miejskie w Głownie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych

Projektowanie stron internetowych
Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II
ul. Kościuszki 11/13
95-015 Głowno
tel/fax 42 719 12 86
e-mail sekretariat: gimglowno@o2.pl

REGON 472 237 890 NIP 733 12 48 683

Nr konta szkoły dla wpłat na Radę Rodziców (darowizny):
74 87870000 0000 1573 2000 0001