• Css Template Preview
  • Css Template Preview
UKS

UKS „Gimnazjum-Głowno”

Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjum - Głowno" działa od 2004r. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków KLUBU.

Cele UKS „Gimnazjum-Głowno”

 

· planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

· angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku , stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

· uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

· organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

· organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

· organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

· kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

· organizowanie wypoczynku o charakterze sportowo-rekreacyjnym również w okresie ferii zimowych i wakacji

· organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.

Władze Klubu

ZARZĄD

1.      Ireneusz Szubielak – prezes

2.      Sylwester Jasiński – wiceprezes

3.      Agnieszka Łaska – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Małgorzata Trebik – przewodnicząca

2. Tomasz Rożniata – sekretarz

3. Bogusława Mikołajczyk – członek

W latach 2007 – 2012 Klub zrealizował następujące projekty:

1. „Dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie” – projekt współfinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki

2. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: Grand Prix Siatkówki Gimnazjalistów, Bieg Papieski – projekt współfinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki

3. Zakup sprzętu sportowego w ramach projektu KAROL – projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

4. Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego – projekt współfinansowany przez Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury fizycznej w Warszawie.

5. Upowszechnianie kultury fizycznej  wśród dzieci i młodzieży, Reprezentowanie Miasta Głowna poprzez udział w rozgrywkach i turniejach ponadlokalnych – projekty corocznie współfinansowane ze środków Gminy Miasto Głowno

Co roku organizujemy zawody i turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Głowno. W ramach dotacji zakupiliśmy między innymi kije do Nordic Walking, rakiety do badmintona, siatki i lotki; stoły, rakietki i siatki do tenisa stołowego; bramki i kije do unihokeja; materace; piłki do siatkówki; tablice i piłki do koszykówki oraz inny, drobny sprzęt sportowy. Współfinansujemy również wyjazdy na zawody sportowe dla uczniów naszego gimnazjum.


Prawa autorskie © 2012 Gimnazjum Miejskie w Głownie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych

Projektowanie stron internetowych
Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II
ul. Kościuszki 11/13
95-015 Głowno
tel/fax 42 719 12 86
e-mail sekretariat: gimglowno@o2.pl

REGON 472 237 890 NIP 733 12 48 683

Nr konta szkoły dla wpłat na Radę Rodziców (darowizny):
74 87870000 0000 1573 2000 0001